d e p l a n n e n m a k e r s participeren in een Europees project dat succesvolle projecten in het kader van leren op latere leeftijd in kaart brengt in 14 Europese landen.

Van 26 tot en met 28 april zijn d e p l a n n e n m a k e r s in Valencia op de vierde partnermeeting in Valencia. Voor 2012 staat de organisatie van een nationaal evenement op het programma. De stakeholders op het gebied van organisaties die actief zijn met leren op latere leeftijd zullen worden uitgenodigd. In de komende maanden worden de details bekend gemaakt.

Half mei 2011 was er een conferentie in Vilnius, waar de ervaringen van de diverse partners zijn uitgewisseld. De Nederlandse projecten zijn met belangstelling bekeken. In september is er een bijeenkomst in Nederland gepland waar er dieper ingegaan wordt op de mogelijkheden om ouderen aangesloten te houden op de digitale ontwikkelingen.

Voor d e p l a n n e n m a k e r s betekent deelname aan dit project een stap naar een nieuwe dienstverlening. In de komende jaren zal in het nieuwe pand ook een aanbod qua cursussen en workshops te vinden zijn voor de ouderen.

 

Het ENLL netwerk verenigt 26 organisaties uit 14 Europese landen, die zich inzetten voor de ondersteuning van senioren in hun Leven Lang Leren activiteiten.
Het ENLL netwerk wil:
  • door zich te concentreren op de vergrijzing  van de bevolking en haar bijzondereleerbehoefte
  • modellen te bouwen voor integratie van ouderen in levenslang leren, door het bieden modellen voor leren, mobiliteit en vrijwilligerswerk 
  • stimuleren van samenwerking tussen hoge onderwijs en aanbieders van onderwijs voor ouderen
Via de website www.enll.eu u zult vinden:
  • een verzameling van goede praktijkvoorbeelden uit verschillende Europese landen die verschillende modellen bieden voor onderwijs activiteiten voor ouderen
  • beschrijving van de nationale evenementen-workshops, seminars, congressen uit de deelnemende landen 
  • contact informatie met het project partners, wie u kan contact kan zoeken voor verdere samenwerking